HURŞİT ÇETİN`DEN MURAT KARATAŞ`A CEVAP

HURŞİT ÇETİN`DEN MURAT KARATAŞ`A CEVAP

HURŞİT ÇETİN`DEN
MURAT KARATAŞ`A CEVAP

Ak Parti Kilis İl Başkanı Av. Murat Karataş önceki gün Yeni Hastane inşaatı ile ilgili kamuoyuna yönelik ilginç ve garip bir Basın Açıklaması yapmıştı..

BUGÜN O AÇIKLAMAYA, HURŞİT ÇETİN’DEN KARŞI AÇIKLAMA GELDİ
Değerli basın mensupları,15.10.2019 tarihinde Kilis Ak Parti İl Başkanlığı tarafından, şahsımı ve rahmetli babam Ekrem Çetin’i hedef göstererek yapmış olduğu basın açıklamasına cevap olarak bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duydum.

Bahse konu basın açıklamasında şahsımı kamuoyuna hedef göstererek yeni yapılacak devlet hastanesinin yapımını engellemek ile suçlanılmaktayım. Yanlış anlamayı hemen başta düzeltelim. Ben, Kilis’e hastane yapılmasına karşı değil, hastane yapılan yerin, arazinin yanlış olduğunu söylemekteyim.
Ben bu şehre sayısız hizmetleri olan Ekrem Çetin’in oğlu Vatandaş Hurşit Çetin olarak Yeni Hastane yapılmasını mevcut siyasetçilerden daha çok istemekte ve desteklemekteyim.
Yanlış Suriye politikaları ile orantısız artan nüfusumuz ve 2016 – 2017 yıllarında Kilisin bombalanması ile Kilisin ve Kilis halkının AKP iktidarı döneminde yaşadığı travmalar, bu hizmeti çoktan hak etmektedir.
Biz Kilis halkı olarak, Yeni Hastanenin doğru ve mantıklı yerde, kamu yararı da gözetilerek yapılmasını istiyoruz.
Kilisin tek sulu tarımının yapıldığı İçeri Bahçe olarak bilinen ve yüzlerce bahçenin olduğu kuruluş tarihi de tam olarak bilinmeyen binlerce yıllık ören yerlerinin, tarihi eserlerin bulunduğu, mümbit ve kutsal topraklara yapılmasına karşıyız.

OYSA HASTANELER BUGÜN KİLİSİN HİZMETİNDEYDİ

Sayın basın mensupları, Ak Parti İl Başkanlığına, kurumlarca yanlış bilgi verilerek yanıltılmış olabilir. Biz size doğru bilgi verelim. 2017 yılında Yeni Hastane yapılması için Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı eteklerinde 2466 Ada ve 1 Nolu parselde bulunan 57.000 m2 arsa tahsis edilmişti. Yer konusunda kurumlar arasında inatlaşma olmasaydı bugün bu Yeni Hastane bitmiş ve Kilise, Kilisliye hizmet veriyor olacaktı.
Yine, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için de 2015 yılında 1195 Ada ve 1 Nolu parselde bulunan 4.600 m2 arsanın yine Kilis Belediyesince tahsisi yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından 4.900.000 tl ödeme yapılarak satın alınmış, 2016 yılında da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılması için yatırım programına bile alınmıştı. Yer konusunda kurumlar arasında inatlaşma olmasaydı bugün bu Merkez de bitmiş ve Kilise, Kilisliye hizmet veriyor olacaktı.
Kimler ne karşılığında bu tahsisi yapılan arsaları göz ardı ederek ova statüsünde bulunan İçeri Bahçeden tekrar arazi satın almıştır. Hatta İddiaya göre; bu arazinin satın alma işlemlerini yapan hastane yöneticileri kendilerine bu bölgeden arazi de satın almış.

MUTLAK TARIM ARAZİSİ

Değerli basın mensupları, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 20/11/2017 tarih ve E-1659 sayılı yazıları ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bahse konu taşınmazların “mutlak tarım arazisi” olduğu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tarım dışı kullanma izninin bugüne kadar alınamadığı, arazinin topoğrafya açısından çukurda kalması sebebiyle hava sirkülasyonunda ve kanalizasyon deşarjında sıkıntılar yaşanacağı, taban suyunun yükselmesi sonucunda altyapı problemlerinin meydana geleceği, bu nedenlerle 300 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi yatırımı için mülkiyeti Kilis Belediyesine ait Merkez ilçe Deveciler mahallesinde bulunan 57.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın daha uygun olacağı bildirilmiş olmasına rağmen, İlin imarından sorumlu kurum olan Kilis Belediye Başkanlığının ısrarla teklif ettiği 2466 Ada ve 1 Nolu parselde bulunan arsaya arazinin; topoğrafya açısından yukarıda, depreme dayanıklı, hava sirkülasyonuna uygun, zemin tabanında su emilimi yok, kayalık ve tarıma elverişli olmaması ile kanalizasyon, yol, su, elektrik, doğalgaz, telefon şebekesi yönünden sorun ve maliyet çıkarmamasına rağmen, neyin karşılığında veya ne amaçla Belediyenin teklif ettiği arsa yok sayıldı?

Bahse konu arazi hakkında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 20/11/2017 tarih ve E-1659 sayılı yazısı ilgili kurullarca neyin karşılığında veya ne amaçla yok sayıldı?

YENİ HASTANE DERE YATAĞI HAVZASINA YAPILIYOR

Sayın basın mensubu arkadaşlar, şimdi bazı sorular soruyoruz;
Ova statüsünde ve 1.sınıf tarım arazisine ısrarla yapılan Yeni Hastanenin ilk oluşum safhasında;

1- Zemin Etüd Raporu var mıdır? Varsa da sahte midir?
2- Daha temel kazısı aşamasında, temel projesinde proje değişikliğine gidilmiş midir? Gidilmişse neden gidilmiştir? Bu durumun projeye maliyeti ne olmuştur?
3- Alınması gereken ÇED Raporu alınmış mıdır?
4- ÇED raporu alınırken hastanenin 1,5 km. yukarısına yapılan Narlıca Taşkın Önleme Barajı dikkate alındı mı?
5- Taşkın Önleme Barajında yaşanabilecek su tahliyesi sonucunda dere yatağına bırakılacak suyun, hastane inşaat alanına ne gibi bir etkisi olacağı hesaplanmış mıdır? Komşu ilimiz Hatay’da, Tahtaköprü Barajında aşırı yağışlardan dolayı her yıl yaşanan fazla suyun tahliyesi sonucu Amik Ovası ve Hatay Havaalanını su basmaktadır. Burada da buna benzer bir durumun yaşanma olasılığı dikkate alınmış mıdır?
6- 2018 yılı kışında İçeri Bahçede yaşanan sel felaketinde, Söğütlüdere mevkii su altında kalmış, bölgede bulunan bütün yapılar sel felaketine uğramış, bu durum yerel ve ulusal basında da haber konusu bile olmuştu. Böyle bir felaketin tekrar yaşanmayacağı konusunda kim garanti verebilir?
7- Kilis Valiliği 2017 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 20/11/2017 tarih ve E-1659 sayılı yazısını dikkate alaraktan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben yazmış olduğu yazısında; “mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bahse konu taşınmazların mutlak tarım arazisi olduğu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tarım dışı kullanma izninin bugüne kadar alınamadığı, arazinin topoğrafya açısından çukurda kalması sebebiyle hava sirkülasyonunda ve kanalizasyon deşarjında sıkıntılar yaşanacağı, taban suyunun yükselmesi sonucunda altyapı problemlerinin meydana geleceği, bu nedenlerle 300 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi yatırımı için mülkiyeti Kilis Belediyesine ait Merkez ilçe, Deveciler mahallesinde bulunan 57.725 m2 yüzölçümlü taşınmazın daha uygun olacağı..” belirtilerek, ödenen bedelin yani 7,5 milyon TL nin tekrar iade edilmesini talep ettiğinden bilginiz var mı?
8- Bahse konu tarım arazisinde Yeni Hastanenin yapılmasının, arazisinin yapısı ve fiziki şartlardan dolayı uygun olmadığı, kamuya ek maliyet getireceği ileriki dönemlerde yaşanabilecek sel felaketlerinden dolayı Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis İl Sağlık Müdürlüğü ve Kilis Valiliği de yazılı olarak itiraz etmişken, ortada resmi yazılar ve raporlar varken, Kim veya Kimler “bu alana inşaat yapılması uygundur” diye karar vermiştir?
9- Yeni Hastanenin mevcut alana yapılması durumunda ihtiyaç duyulacak olan ve yakınında bulunmayan; yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, telefon..vb. yatırımlardan dolayı kamuya nasıl bir yük geleceği konusunda bilginiz var mı? Varsa, bu bedelin miktarı ne olarak hesaplanmıştır?
10- Mevcut hastane inşaat alanı Kilis’imizde İçeri Bahçe mevkii olarak geçmekte. Adı üzerinde İçeri Bahçe denilen bu alan içerisinde yüzlerce sebze ve meyve bahçesi bulunmakta, tonlarca sebze ve meyve üretimi yapılıp ilimize katma değer sağlanmakta ve bu bahçelerde yüzlerce insan tarım işçisi olarak istihdam edilmekte, binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan da bu bölgede beslenmekte olup et ve süt olarak Ülkemize ve Kilis’imize milli gelir olarak katkı sağlamaktadır. Yapılması planlanan hastanede istihdam edilecek sözde 1000 kişi olacağı iddia edilirken diğer taraftan bu bölgede tarımda çalışan 1000 kişi işsiz mi kalacak?
11- Ayrıca kanalizasyon suyu 1.sınıf tehlikeli atık grubundadır. Tarım arazisini sulanması ve içilmesi insan sağlığı açısından büyük tehlike ihtiva ettiği bilinmektedir. Kilis halkının sebze ve meyve deposu olduğu bilinen bu araziye hastane kanalizasyon suyunun bırakılarak insanların önce kanser edilip sonra tedavi edilmesi mi planlanmaktadır? Hasta garantili Hastane!
12- Bahse konu basın açıklamasında; “Mevcut hastaneden yeterli sağlık hizmeti alınamadığı, insanların tedavi olamadığı, hayati tehlike yaşayan insanların vefat edeceği ve bunun vebalinin, günahının hastane inşaat alanına itiraz edenlerin boynunda olacağı..” belirtilmiştir.
Kilis halkının mevcut hastaneden hizmet alamamasının nedeni, mevcut hastane yönetimi ve yanlış uygulamaları olabilir mi?
Mesela;
AKP il başkan yardımcısı Rıdvan Diyarbakırlı’nın eş, dost, arkadaş.. vb. atamalarından mütevelli, basiretsiz yönetimin suçu olabilir mi?
Sağlıkta yıllardır sonu gelmeyen yolsuzluklardan, hırsızlıklardan ve arsızlıklardan kaynaklanmış olabilir mi?
Kilis Devlet Hastanesinde yıllardan beri kapatılamayan milyonlarca liralık görüntüleme yolsuzluğu, hangi il yöneticinizin akrabası ile irtibatlıdır?
FETÖ Terör Örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen ve henüz nedense işlem yapılmayan kaç tane yönetici halen sağlık sektöründe çalışmaktadır? İl yönetiminizde kimler bunlara referans olmaktadır?
Hastane yönetimince Gaziantep’te bulunan FETÖ Terör Örgütüne ait Özel Primer Hastanesine maddi destek sağlamak amacıyla hasta sevkleri yapıldı mı? Hangi yöneticileriniz akrabaları bu sevklerin altına imza atmıştır?
Kilis il Sağlık teşkilatında odasından dahi dışarıya çıkmadan, Suriye’ye gitmiş gibi, Kim ve Kimlere milyonlarca lira yolluk ödendi? Bunlar hangi siyasi yöneticilerinizin yakınları veya adamlarıdır?
Mevcut yönetiminizin durumu ortada iken, Kilis halkına sağlıkta nasıl bir hizmet vermesini beklersiniz ki?
Kilis sağlık sektöründe yolsuzluklar, hırsızlıklar ve arsızlıklar almış başını giderken, Kilis’e gece gündüz durmadan yapmış olduğunuz hizmetleriniz bunlar mı?
Suçu kendi yönetiminizde ve idarecilerinizde aramak yerine herhangi bir yetkisi olmayan bizleri, kamuoyuna karşı adeta bir suçlu gibi göstermek bir çaresizliğin göstergesi olabilir mi?

“EKREM ÇETİN” KİLİS’TE BİR SEMBOLDÜR

Babam Ekrem Çetin, 2 defa askeri darbe görmüş, kendini Kilis’e ve Kilis halkına adamış, Kilis halkının teveccühü ile 1 dönem milletvekili ve 3 dönem Kilis Belediye Başkanı seçilmiş Kilis’e adını yazmış ve imzasını atmış bir siyasetçidir.
Ekrem Çetin Lisesi, Ekrem Çetin İlköğretim Okulu, Ekrem Çetin Sağlık Ocağı, Ekrem Çetin Camii..vb. gibi pek çok eser bırakmıştır.
Kilis Belediye Meclisinin kararları ile Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Parkı ve Ekrem Çetin Caddesi isimleri verilmiş. Ayrıca, Kilisin konut ihtiyacı için kıraç arazilerde olmak üzere; Ekrem Çetin Mahallesinde 500 Evler, Eski Beşevlerde Ekrem Çetin Konutları ve Kilisin çeşitli bölgelerinde binlerce parsel yoksul ve yardıma muhtaç ailelere arsa dağıtımı yapmış bir babanın oğlu olarak ben, Vatandaş Hurşit Çetin olarak Yeni Hastanenin yapılması için değil “yapıldığı yer” için; yanlış, haksız, hukuksuz ve tarım arazileri ile bir doğa katliamı olarak gördüğümden dolayı Kilis halkı adına “DUR” demek için bu davayı açmış bulunmaktayım.
Kilis’te tarım arazilerini imara açmak, AKP’lilerin yönetim ve idaresinde yapılmakta olup, bugün için yeni Beşevler hatta henüz hizmete açılmayan Kilis Belediyesinin Yeni Hizmet Binasının nereye yapıldığına bakmak lazım değil mi?

HIRSIZ KİM?

Değerli basın emekçileri, buradan Ak Parti Kilis İl Başkanı sayın Avukat Murat Karataş’a seslenmek istiyorum; yapmış olduğunuz açıklama, iktidar partisine ve size yakışmayan, talihsiz bir açıklama olmuştur. Bence siyaseti siyasetçiler yapmalı. Siz bir avukatsınız, duyduğum kadarıyla hem de bilgili ve başarılı avukatmışsınız. Naçizane tavsiyem, bence Siz avukatlığınıza devam edin ve siyaseti de siyasetçilere bırakın.

Sayın Karataş, iktidar mensubu bir İl Başkanı olarak hem Ak Partiyi ve aynı zamanda devletimizi temsilen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil etmektesiniz. Yalancı demek istemiyorum ama aynı zamanda bir avukat olduğunuz için ‘eksik bilgi ile’ yalan ve yanlışa müracaat etmek bir meslek hastalığı mı yoksa.. Doğru bilgi ve içinde yanlış olmayan bir açıklama yapmak, demek ki herkese kısmet olamamaktadır. Bu, iktidar partisi İl Başkanı da olsa nasip olmayınca demek ki olmuyor.

Değerli basın mensubu arkadaşlar,
“Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söylermiş..”
AKP İl Başkanlığının Basın Açıklamasının neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Şöyle ki;
Daha ilk cümlede; “İlimizde 500 yataklı Yeni Devlet Hastanemiz ve bitişiğinde Yeni Diş Hastanemiz yapımı devam etmektedir..” diye yazmakta.
Yapılan hastane ise plan – projede 300 yataklı diye geçmekte.. Şimdi sayın il başkanına özel bir soru, yalnız kimse duymasın; daha inşaatı başlamadan, hizmete açılmadan 200 yatağımızı kim çaldı? Hırsız kim? Siz, 500 diyorsun adamlar 300 yataklı yapıyor..

KİLİS’E HİZMET..

Kilis’e hizmet etmek, bu kutsal topraklara sahip çıkmak, masa başında oturmakla olmuyor. Araziye çıkıp gezmek lazım. Hurşit Çetin olarak, Kilis için çok yakında bazı sürprizlerimiz var. Kilis için hizmete ve çalışmaya devam..

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

17.10.2019

Vatandaş Hurşit Çetin

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?