kilisinsesi.com.tr
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
20 Aralık 2019
admin

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C KİLİS İCRA DAİRESİ 2019/2061 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:...

T.C

KİLİS

İCRA DAİRESİ

2019/2061 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri                          : Kilis İl, Polateli  İlçe, SÖĞÜTLÜ  Köy, ARSLANLI Mevkii,  107 Ada, 11 Parsel, Satışa konu taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmazın kuzeyinde, güneyinde  4 km, Polateli İlçe merkezine 4 km mesafede ve ulaşım durumu kötü olduğundan başka parsellerden sağlanmaktadır. Taşınmaz tarla vasfındadır. Eğimi  % 3-4 civarında, killi -tınlı toprak yapısına sahip hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımları ve toprak işlemesi yapılmamıştır. Taşınmaz imar planı ve mücavir alan dışında, Belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.

Adresi:  Kilis İli  Polateli  İlçesi  Söğütlü  Köyü  Arslanlı Mevkii  107 Ada 11 Parsel Polateli/KİLİS

Yüzölçümü: 25.262,38 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 75.787,14 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibi

  1. Satış Günü: 25/02/2020 günü 11:20-11:30 arası

2.Satış Günü: 24/03/2020  günü 11:20-11:30 arası

Satış Yeri: Kilis Adliyesi Müzayede salonu Merkez/ KİLİS

 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Kilis İl, Polateli İlçe, Bağarası (Çerkeli) Köy, DEFTERYIRTAN Mevkii, 195 ada, 6 parsel, Satışa konu taşınmaz borçlu adına tam hisseli olarak kayıtlı olup taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmazın kuzeyinde, güneyinde, batısında ve doğusunda dikli tarım alanları bulunmaktadır. Bağarası Köyüne 2 km, Polateli İlçe merkezine 10 km mesafede ulaşım durumu kötü olduğundan başka parsellerden sağlanmaktadır. Taşınmazın tarla vasfında olmasına rağmen; hali hazırda üzerinde 14-15 yaşlarında bağ omcaları dikilidir. Eğimi % 1/2 civarında, killi -tınlı toprak yapısına sahip, hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli, kültürel bakımlarının ve toprak işlemesi yapılmıştır. Taşınmaz  Belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.

Adresi:  Kilis İli Polateli İlçesi Bağarası (Çerkeli) Köyü Defteryırtan Mevkii, 195 ada, 6 parsel Polateli/KİLİS

Yüzölçümü: 3.421,54 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 51.323,10 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibi

  1. Satış Günü: 25/02/2020 günü 11:40-11:50 arası

2.Satış Günü:24/03/2020 günü 11:40-11:50 arası

Satış Yeri: Kilis Adliyesi Müzayede salonu Merkez/ KİLİS

 

 

Satış şartları:

1-İhale açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmanın 20 gün öncesinden, arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerinin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin  para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(*) bu gayri menkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca teminat faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2061 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/12/2019

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Designed By Cemil DOĞAN