VERGİ DAİRESİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

VERGİ DAİRESİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Kilis ilimizde ilan edilmiş olan mücbir sebep haline İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin  31/07/2018 tarihine kadar borçları yapılandırmak için doğrudan vergi dairelerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Kilis Defterdar`ı Zekeriya Keleş Yaptığı açıklamada;  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanunla;
• 31/03/2018 tarihinden önce kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
• İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
• Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
• Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
• İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,
• Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
• Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,
• Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibariyle aslı 100 Türk lirasını aşmayan alacakların fer’i alacaklar ile birlikte silinmesi imkanı,
• Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan aslı ödenmiş fer’i alacakların tutarı 200 Türk lirasını aşmayan tutarların silinmesi imkanı,
• 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.

• Ayrıca Kilis ilimizde ilan edilmiş olan mücbir sebep hali 31/07/2018 tarihine kadar devam etmektedir. Bu nedenle 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan ve vadesi mücbir sebep halinin devam ettiği tarihe rastlayan borçların taksit ödemesi mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenebilmesi kolaylığı getirilmiştir.

• 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin  31/07/2018 tarihine kadar borçları yapılandırmak için doğrudan vergi dairelerine   müracaat edilmesi,  posta yoluyla dilekçe gönderilmesi veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.türkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?