1 YIL ÖDEMESİZ 24 TAKSİT OLACAK

1 YIL ÖDEMESİZ 24 TAKSİT OLACAK

1 YIL ÖDEMESİZ 24 TAKSİT OLACAK

Kilis`te mücbir sebep halinin kalkması ile birlikte mücbir sebep süresince verilmeyen beyannameler ve bildirimler 24 ocak 2018`e kadar verilecek.

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş mücbir sebep halinin kalkması ve bunun sonucunda vatandaşımızın borçlarını nasıl ödeme yapacakları konusunda açıklamalarda bulundu. Defterdar Zekeriya Keleş, 1 mart 2016 yılına ait mücbir sebepten ödenmeyen vergi türleri 31. 12. 2019 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca mükellefler 2019`un ocak sonuna kadar tecil formları ile bizlere müracaat edecekler. Bizlerde onları faizsiz 24 aya bağlayacağız. Buda ne demektir süre 2 yıl daha uzamış oluyor. Bilindiği üzere 2018 başladı şuanda motorlu taşıtlar ödenecek, katma değer beyannamesi verilecek, muhtasar beyan name verilecek bunlar hem süresinde verilecek hemde ödemeler zamanında yapılacak. Yapılandırmalarla ilgili 6736 ve 7020 yasadan yaralanan mükelleflerimiz ise mücbir sebebin bitiminden itibaren ilk taksit 6 ay sonra başlar dediği için haziran 2018 sonuna kadar ödeme yapması gerekmektedir.

Kilis İlimizde vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle vergi ödevlerini yerine getiremeyen mükelleflerin hakkında vergi kanunlarının uygulanması bakımından kabul edilen ve 01.03.2016 günü itibarıyla başlaması, 31.12.2017 günü sonu itibarıyla sona ermesi Maliye Bakanlığı Makamının 22/09/2017 tarih ve 114201 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olan mücbir sebep hali hakkında, Maliye Bakanlığı Makamından alınan 28.12.2017 tarihli  son Olur yazısı ile;

ÖDEME SÜRELERİ ;

 • Başladığı tarihinden sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 24.01.2018 günü sonu olarak belirlenen beyanname ve bildirimlerin verilmesi üzerine tahakkuk eden vergilerin,
 • Başladığı tarihinden önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin,
 • Başladığı tarih ile sona erdiği tarihler arasına rastlayan motorlu taşıtlar vergisi taksitlerinin,
 • Başladığı tarihten önce ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin,  
 • TECİL VE TAKSİTLENDİRME ;
 •            İlimizdeki amme borçlularından aranılan;
 • ödeme süresinin 31.12.2018 günü sonuna kadar uzatılması,
 • Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihinden önceki her türlü amme alacaklarının,
 • Mücbir sebep halinin başladığı tarihinden önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
 • İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
 • Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
 • Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında verilmesi gereken beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının(Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),            tecili için mükelleflerin 31/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme talep formu ile başvuruda bulunmaları halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’ inci maddesi ve tecile ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde bu başvuruların değerlendirilmesi ve talebi uygun görülen mükelleflerin borçlarının azami 24 ay süre ile tecil faizi uygulanmaksızın taksitlendirilebilmesinin, tecil talip edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya Vergi Dairesi Başkanı / Defterdarların yetkili kılınması, bu yetkinin 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinin “I-TUTAR İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ” bölümünde belirtilen tutarlara bağlı kalınarak vergi dairelerine devredilmesi, uygun bulunmuştur.  
 •             Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin kanunda belirtilen sürelerde yapılması gerekmektedir.
 •             Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin kanunda belirtilen sürelerde yapılması gerekmektedir.
 •             Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki motorlu taşıtlar vergisinin taksit ödemeleri kanuni sürelerinde yapılması gerekmektedir.
 •             Mücbir sebep halinin başladığı tarihinden sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 24/01/2018 günü sonuna kadar verilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmamış olup, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verilmesi ve kanunda belirtilen sürelerde ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin ; Aralık / 2017 vergilendirme dönemi KDV beyannamesi 24.01.2018 tarihine, aynı döneme ilişkin muhtasar beyanname 23.01.2018 tarihine kadar verilecek, verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler 26.01.2018 tarihine kadar ödenecektir.
 • DİĞER HUSUSLAR ;Mücbir sebep halinin başladığı tarihinden sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 24/01/2018 günü sonuna kadar verilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmamış olup, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verilmesi ve kanunda belirtilen sürelerde ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin ; Aralık / 2017 vergilendirme dönemi KDV beyannamesi 24.01.2018 tarihine, aynı döneme ilişkin muhtasar beyanname 23.01.2018 tarihine kadar verilecek, verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler 26.01.2018 tarihine kadar ödenecektir.

  Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki motorlu taşıtlar vergisinin taksit ödemeleri kanuni sürelerinde  yapılması gerekmektedir.

  Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin  kanunda belirtilen sürelerde yapılması gerekmektedir.

  Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin kanunda belirtilen sürelerde yapılması gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.