A. Servet Yılmaz
A. Servet  Yılmaz
a.servetyilmaz@hotmail.com
ASIL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM NEDİR?
  • 0
  • 1215
  • 12 Temmuz 2018 Perşembe
  • +
  • -

Câhiliye dönemi toplumundan İslam’ı ve insanlığı doğuran Allah’tır. Bu işe, Sevgili Peygamberini memur eden de O’dur. İşin bu şekilde olması ise biz insanların aynı süreç ve problemlerle karşılaşmalarında, doğru iş ve doğru metotla işe koyulmaları içindir.

Câhiliye dönemindeki toplumsal bozulma geneldi ve toptandı. Yani toplumun geneli ve bütüne yakını bozulmuştu. Böyle durumdaki toplumda; iyilik ve insanlığı gün yüzüne çıkartmak, öğretmek, benimsetmek ve toplumdaki fertleri bu işin öğreticileri ve önderleri haline getirmek çok karmaşık ve etraflı bir konudur. Fakat bu işi özetleyecek olursak şu ayet kafidir. Şöyle ki; … Allah, bir topluluğa lutfettiği nimetini, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez… (Enfâl Sûresi: 8/53)

Risalet görevinin başında, Hz. Peygamber (sav)’e yapılan bir takım tekliflerde, O’na birçok toplumsal rol ve konum sunuldu. Kimi zaman  başlarına kral, kimi zaman istediği kadar mal, arzu ettiği kadın ve kimi zaman da ortak bir din platformunun kurulması gibi… O (sav), tüm bunların birisini kabul etmedi. Fakat tüm bunlarla, köklü ve kalıcı bir toplumsal değişme ve dönüşüm de mümkün olamazdı.

Bugün ülkemizde gerçekleşen seçimlerde, Adalet ve Kalkınma Partisi tartışmasız bir galibiyet elde etti. Bu galibiyet mazlum, mağdur ve mahrum Anadolu insanını öyle sevindirmiştir ki… Ülkenin makus talihi, problemli geçmişi ve karanlık günleri geride kaldı diye düşünülmekte ve kabul edilmektedir. “Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” idealimiz gerçekleşti veya gerçekleşiyor, diye düşünülmektedir. Fakat asıl iş bundan sonradır. Yani değişim ve dönüşümün merkez kuvveti olan siyasette başlayan bu ivme ve hareketlilik, halkın ve vatandaşın değişim ve dönüşümü suretinde bir sinerji ve hıza dönüşmezse, marşı çalıştırılan fakat motoru çalışmayan bir araç gibi istop edip kalır.

Tarihte, toplumların değişim ve dönüşümleri halk tabanına inmediği ve halk katmanında ortaya çıkmadığı sürece, gerçekçi ve kalıcı değişim ve dönüşümler zuhur etmemiştir. Bizim vatandaş, insan ve müslüman olarak idealimizdeki 2023, 2053 ve 2071 hedefleri çerçevesinde bir devlet ve ümmet inşa edebilmemiz için toptan ve genel bir değişim ve dönüşüm ortaya koymamız gerekir. Her birimiz bir öğretmen, hoca, rehber ve önder olacak standarda çıkmamız gerekir. Aksi takdirde 100 hanelik bir köy veya şehir mahallesinde, hala imam olmadığında cemaata Cuma namazı kıldıracak kimseler yoksa, buna değişim ve dönüşüm diyemeyiz. Yine fiziki bağlamda muazzam binalar ve teknolojik imkanlar oluşturularak, bol ünvanlı ve etiketli insanlar yetiştirip hala yerde, yerin altında ve gökte özgün ve milli teknolojiler üretilemiyorsa böyle bir durumda değişim ve dönüşümden bahsedemeyiz. Hala memur sıfatıyla yüzbinlerce hocaefendi, din görevlisi, öğretmen ve cemaat gönüllüsü mevcut ve toplumda da ahlaki problemler revaçta ise yine biz buna değişim ve dönüşüm diyemeyiz.

Evet, herkes değişim ve dönüşümü kendinde başlatmaya dursun ki gerçek bir değişim ve dönüşüm ortaya çıksın.

Abdullah Servet YILMAZ

a.servetyilmaz@hotmail.com

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.