İl ÖZEL İDARESİNE AİT  İHALELERİ NEDEN KHGB TARAFINDAN YAPILIYOR..?

İl ÖZEL İDARESİNE AİT  İHALELERİ NEDEN KHGB TARAFINDAN YAPILIYOR..?

İl ÖZEL İDARESİNE AİT  İHALELERİ NEDEN KHGB TARAFINDAN YAPILIYOR..?

Bilindiği gibi İlimizin en büyük İhaleleri Kilis İl özel  İdaresi tarafından yapılıyor.

Kilis İl Özel İdaresinin Genel Sekreterliğine Mustafa Bolat getirildikten sonra Özel İdarenin neredeyse tüm ihaleleri Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmaya başlandı.

26 Ocak 2013 Tarihinde Kilis İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Mustafa Bolat göreve geldikten sonra Özel İdare de büyük bir değişim oldu. Pazarlık Usülü ile İhaleler verilmeye başlandı. Ulusal ve yarel basında ilan verilerek yapılan İhale usülleri terk edildi, Yerine “3 teklifi getir ihale senin” yöntemine geçildi.

BÖYLE BİR DEĞİŞİME NEDEN GİDİLDİ

Konuyla ilgili yaptığımız ön araştırmada; İlimiz Özel İdaresinin Açık İhale Usülü ile yapması gereken  İhaleleri,  neden ? Mustafa Bolat göreve başladıktan sonra pazarlık Usülü ile yapmaya başladı.

İlimiz Özel İdaresine gelen ödenekler  nedendir bilinmez bir şekilde Köylere hizmet götürme Birliği hesabına aktaralarak ihaleler yapılmaya başlandı.

Neden böyle bir yola başvuruldu işte sebebi..!

İlimiz Özel İdaresininde tabi olduğu  4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İhale Yönetmeliği ile Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliği arasındaki farktan kaynaklanıyor. İl Özel İdareleri bilindiği üzere  4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA tabidir.  Köylere Hizmet Götürme Birlikleri bu kanunun kapsamı dışındadır. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİkleri 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa tabidir.  

iki ihale kanunu Arasındaki fark; İl Özel İdarelerinin Yapacakları ihaleler ilana tabi iken “Ulusal veya Yerel Basında”,  Köylere Hizmet Götürme Birlikleri yapacakları ihaleleri “Ulusal veya Yerel Basında”  ilan etmek zorunda değillerdi.

 

İL ÖZEL İDARELERİNİN TABİ OLDUĞU;

4734  SAYILI KAMU İHALE KANUNU

  MADDE 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 MADDE 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

Uygulanacak ihale usulleri

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ

          

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, köylere hizmet götürme birliklerinin yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

                          

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, köylere hizmet götürme birliklerinin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işi ve sadece kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralanması, üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, trampası ve satışına ilişkin ihaleleri kapsar.

           

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                     

Uygulanacak ihale usulleri

 

 Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü,

 

Doğrudan temin usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, birlik tarafından görevlendirilen görevlilerce en düşük teklifi verenden temin edilebildiği usulü,

 

Fatura ile temin usulü: Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen mal ve hizmet alımlarında uygulanan ihale usulünü,

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.