A. Servet Yılmaz
A. Servet  Yılmaz
a.servetyilmaz@hotmail.com
KAMU-STK KOORDİNASYONU VE İŞBİRLİĞİ
  • 0
  • 506
  • 11 Mayıs 2018 Cuma
  • +
  • -

İnsanlar bir araya gelerek toplumu ve toplumlarda kendi içerisinden iki farklı yapılanma oluşturarak düzen ve işleyişlerini sağlarlar. Birinci yapılanma resmi ve hukuki yaptırımı olan bağlayıcı bir yapıdır ki biz buna Kamu diyoruz. Diğer ise yarı resmi bir yapı olup buna da STK (Sivil Toplum Kuruluşu) diyoruz. Her ikisi de gücünü halktan alarak, halka hizmeti gaye edinmiştir.
Kamu teşekkülü, insanlığın ilk döneminden itibaren yapılanmaya başlamıştır. STK yapılanması da kamu yapılanmasıyla eşdeğer bir süreçte başlamıştır. Tarihte STK yapılanmaları; ekonomiyi geliştirmek, sosyal hayatı düzenleme, ahlak ve maneviyatı güçlendirme, toplumsal sorunlara çözüm oluşturma ve diğer birçok gerekçelerle kurulmuştur. Bunların neticesinde, insanların kullandıkları eğitim-öğretim mekânları, barındıkları bakım evleri, tekke ve zaviyeler, vakıf yapıları, insanların konakladıkları hanlar-kervansaraylar ve ibadet ettikleri mabetler vücuda gelmiştir.
İnsanların bir araya gelmeleri ve işbirliğinde bulunmalarının önemi fevkalade büyüktür. Ailede erkek ve kadın arasındaki işbirliği ve dayanışma; köyde muhtar ve köy sakinleri arasındaki birlik ve beraberlik; şehirde ve ülkede ise kamu ve STK’lar arasındaki koordinasyon ve işbirliği çok önemli ve faydalıdır. Kamunun otorite ve yaptırım gücünün yanında, halkın desteğini alma ve halkı yönetime katma ancak bu koordinasyon ve işbirliği ile mümkündür. Bugün işler çoğalmış, problemler artmış ve uzmanlık sahaları genişlemiştir. Tüm bu ve başka sebepler, Kamu-STK koordinasyon-işbirliğini zaruri kılmaktadır.
Toplumların ittifakı, atılım ve kalkınma; ihtilafı ve tefrikası da gerileme ve dağılmadır. Bu ittifak ve ihtilaf, toplumları oluşturan insanlara bağlıdır. İnsanların ahlaki olgunluk ve anlayışları, koordinasyon ve işbirliğini etkilemektedir.
Kurumları ve kitleleri yöneten ve sevk eden liderler ve yöneticilerdir. Lider ve yöneticilerin bilgi, tutum, yaklaşım ve özverileri, tüm yapıyı ve kitleleri etkilemektedir. Küçük işlerden büyük fırtınalar koparan lider ve yöneticiler, diğer yapı ve sistemlerle koordinasyon ve işbirliği içerisine giremezler. Önyargılı, tek taraflı, içine kapalı, alıngan ve bencil lider ve yöneticiler; kurumları ve kitleleri bir araya getiremez ve sinerji oluşturamazlar. Yani çok büyük hayırların önüne, lider ve yöneticilerin küçük kompleksleri ve egoları, bu hayırlara engel olabilmektedir.
İnsanlık tarihinde ve günümüzde, insan ve topluma dair kaide ve kurallar pek değişmemiştir. Halkın içinden çıkan ve yaptırım gücünü elinde bulunduran kamu ile toplum içerisindeki bir kısım gönüllü ve sorumluluk sahiplerinin teşkil ettiği STK’ların koordinasyon ve işbirlikleri her zaman olumlu sonuç vermiştir, vermektedir ve verecektir. Aslında bu iki yapı ve güç, desteğini halktan aldıklarından, halk için birlikte hareket etmelidirler. Karar ve işleyişlerinde, girişim ve teşebbüslerinde, faaliyet ve programlarında hep bir ve beraber olmaları icap etmektedir. Yeni dünya da gittikçe gelişen yönetim yapısı, bu işbirliği şekline dönüşmektedir.
Örneğin; siyasi işleyişin hızlandığı şu dönemde, yönetim ve idareci tayininde de işbirliği ve etkileşimin olması zaruridir. Halkın gücünü herkes dikkate almalı, halk için tüm hizmet yapıları, yuvarlak bir masa etrafında toplanmalıdır. Ayrıca yaklaşmakta olan Ramazan ayına yönelik, tüm etkinlik ve faaliyetler içinde kamu-STK işbirliği önemlidir. Çünkü bu bereketli ayın ruhunda; birlik, kaynaşma, birbirini anlama ve manevi eğitimlerle kemale ulaşmak vardır. Hülasa, kamu yöneticileri, birçok çalışmada ve kararlarında, STK liderlerini ve yöneticilerini muhatap almalı, danışmalı ve onlarla koordinasyon ve işbirliğine önem vermelidir. STK temsilci ve yöneticileri ise çalışma ve faaliyetlerini, kamu misyonu ve programları dâhilinde oluşturmaya gayret etmeli, kimi yerde de kamuya yeni fikir ve projeler sunarak yol göstermelidir. Bu şekil bir koordinasyon ve işbirliğinin herkese faydası olacaktır.
Tüm okurlarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerifleri mübarek ola; insanlarımız, bu mübarek ayın tüm feyiz, hayır ve bereketinden nasip dar ola…
Abdullah Servet YILMAZ
a.servetyilmaz@hotmail.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.