KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
T.C.
KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/2 Esas
NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANIDIR


Kilis 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/2 Esas Sayılı dava dosyası kapsamında merkezi Kilis Scil Müdürlüğünde kayıtlı (mersis:0628026357000011) NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 17. maddesi ile değişik 289.maddesi uyarınca 27/06/2019 tarihinden itibaren 1 (BİR) YIL süre ile konkordato KESİN MÜHLET kararı verilmiş olup, kesin mühlet kararı ile birlikte yeni geçici konkordato komiser heyeti SMMM-Mehmet Aygün, İşletme Uzmanı Doç.Dr. Erkan ALSU ve Hukukçu Avukat Gaye Ağalın’dan oluşmaktadır.
 İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapma gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer, tarih ve zamanlarda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçlunun muamele merkezi olan Kazımkarabekir Mh. İstiklal Cd. Devlet Hastanesi Yanı 20/1 Kilis/Merkez adresinde bulunan kayıt ve hesaplarını mesai gün ve saatlerinde Komiser Heyetimizin refakatinde inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır. Aynı zamanda şirketin rehinli alacaklıları ile de İİK m.308h- (Ek:28/02/2018-7101/38md) uyarınca toplantı yapılacaktır. Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüm alacaklılara duyurulur.
 Toplantı tarihi: 04/12/2020
Toplantı yeri: Kazımkarabekir Mh. İstiklal Cd. Devlet Hastanesi Yanı 20/1 Kilis/Merkez
Rehinsiz Alacaklılar Toplantısı;  10:30
Rehinli Alacaklılar Toplantısı;    14:30
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ


Mehmet Aygün                     Erkan ALSU                                   Av. Gaye Ağalın
SMMM                    Doç.Dr. (İşletme Uzmanı)                           (Hukukçu)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.