KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

BELEDİYEMİZE AİT SATIŞA ÇIKARTILAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.
 2. Satışa çıkartılan taşınmazların imar durumu:
Sıra No Mahalle Ada Parsel Blok Adı Bulunduğu Kat Yüzölçümü (m2) Bağımsız Bölüm Nosu Niteliği
1 Deveciler 2092 6 DG 6-B 2 161,00 m2 5 Konut
 1. Söz konusu satışa çıkartılan taşınmazın ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediye veznesine yatırmak zorundadır.
 3. Satışa çıkartılan taşınmazlar;
Mahalle Ada Parsel Y.ölç.

(m2)

Bağımsız Bölüm Nosu Niteliği Tahmini satış bedeli

(TL)

Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Deveciler 2092 6 161,00 5 Konut 101.000,00 3.030,00 07/11/2018 15:30

6- İhaleye katılacakların ibraz edecekleri belgeler;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (Gerçek Kişi)

 • Dilekçe (Satış ihalesine çıkan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair
 • Adres ve İletişim bilgilerini gösterir belge
 • Sabıka Kaydı
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Doküman alındığına Dair Makbuz
 • Geçici İhale Teminatı (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (Tüzel Kişi)

  • Dilekçe (Satış ihalesine çıkan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
  • Oda Kayıt Belgesi
  • Adres ve İletişim bilgilerini gösterir belge
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  • Doküman alındığına Dair Makbuz
 • Geçici İhale Teminatı (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) İLAN OLUNUR

 

 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İhale Biriminde görülebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.