KİLİS İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNUN YENİ KARARLARI

KİLİS İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNUN YENİ KARARLARI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek, İlimizde yayılmasına engel olmak ve kişilerin hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımladığımız İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları ile meskenler haricinde kamuya açık tüm açık ve kapalı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini belirleme yetkisi il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verilmiş; lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği İlimiz Vali Vekili Sayın Fehmi Sinan Niyazi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;

1. Kişilerin (meskenleri hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) istisnasız maske takma zorunluluğunun uygulanmasını teminen kolluk birimlerince etkin denetim yapılmasına,

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almalarının sağlanmasına,

4. Kişilerin toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına,

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili birimlerce gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

6. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.