KOSGEB 2018 YILI ‘’MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMI’’NI BAŞLATTI

KOSGEB 2018 YILI ‘’MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMI’’NI BAŞLATTI

KOSGEB Kilis Müdürü Murat Küçükoğlu yaptığı açıklamada; KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla ‘’2018 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’’ hazırlanmıştır.
KOSGEB Kilis Müdürü Murat Küçükoğlu yaptığı açıklamada; Program
– Üretim, Kalite ve Standartlarını arttırmaları,
– Finansman sorunlarının çözümü,
– İstihdam yaratmaları ve
– Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması için,
hazırlanmıştır.
KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla ‘’2018 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’’ hazırlanmıştır.
Bahse konu Kredi Programı;
– İşletme başına üst limiti 1.120.000.- TL.
– Sıfır (0) faizli,
– İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,
olarak uygulanacaktır.
Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında(kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında“2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır.

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:
– 04.06.2018 – 01.08.2018 İşletme başvuruları
– 02.08.2018 – 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
– 14.08.2018 – 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları
– 25.08.2018 – 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için değerlendirme Tablosunda yer alan Sektör, Ölçek ve Kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100.000.000.-TL’lik bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.
İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, İdare Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.
KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen onaydan sonra her bir İşletme için Yazılım
Sistemi bir başvuru kodu üretecektir.
İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.
Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına
aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü
Banka tarafından yapılacaktır.
Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet
hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.
Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan
ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.
Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket
eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya
yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi
çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.
Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz
edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte
yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.
Kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.
Bahse konu programda;
İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları
desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine
uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak
kabul edilecektir.
2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler,
2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.