SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (1.BÖLÜM)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (1.BÖLÜM)

İLAN
KİLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR (1.BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ PLAKASI CİNSİ MARKASI TİPİ BULUNDUĞU YER MODEL YILI TAHMİN EDİLEN
SATIŞ BEDELİ  (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kilis Merkez 79 DD 260 OTOMOBİL RENAULT 12 TSW Defterdarlık Otopark 1998 7.500,00 1.500,00 18.03.2020 09:00
2 Kilis Merkez 79 EJ 124 OTOMOBİL TOYOTA COROLLA İl Tarım ve Orman  1991 10.700,00 2.140,00 18.03.2020 09:15
3 Kilis Merkez 27 US 499 OTOMOBİL OPEL VECTRA Paşa Otopark 1997 5.500,00 1.100,00 18.03.2020 09:30
4 Kilis Merkez 79 MA 1466 OTOMOBİL TOFAŞ ŞAHİN Arslanlı Otopark 1991 6.000,00 1.200,00 18.03.2020 09:45
5 Kilis Merkez 27 PU 356 OTOMOBİL RENAULT SPRİNG Ormanlı Otopark 1992 9.000,00 1.800,00 18.03.2020 10:00
6 Kilis Merkez 34 UD 2302 Yarı Römork Kapalı Kasa TIRSAN TSN JKON 3S 136/100 Umut İlkokulu yanı 2004 15.000,00 3.000,00 18.03.2020 10:15
7 Kilis Merkez 79 EJ122 KAMYON İNTER CONVENTİO İl Tarım ve Orman  1992 10.200,00 2.040,00 18.03.2020 10:30
8 Kilis Merkez 79 AAG 135 OTOMOBİL KİA DE Paşa Otopark 2011 35.500,00 7.100,00 18.03.2020 10:45
9 Kilis Merkez 79 EJ 362 OTOBÜS OTOYOL 50 NM 23 İl Tarım ve Orman  1991 8.100,00 1.620,00 18.03.2020 11:00
10 Kilis Merkez 41 MB 195 MİNÜBÜS HYUNDAİ H 100 SUPER Arslanlı Otopark 2001 13.600,00 2.720,00 18.03.2020 11:15
11 Kilis Merkez 33 MA 4126 OTOMOBİL HYUNDAİ ACCENT ERA Paşa Otopark 2008 25.000,00 5.000,00 18.03.2020 11:30
12 Kilis Merkez 79 MA 1237 OTOMOBİL HYUNDAİ Accent Admire Paşa Otopark 2006 12.500,00 2.500,00 18.03.2020 13:30
13 Kilis Merkez 79 EJ 130 OTOMOBİL RENAULT İl Tarım ve Orman  1980 3.800,00 760,00 18.03.2020 13:45
14 Kilis Merkez 79 EJ 129 KAMYONET TOYOTA HILUX İl Tarım ve Orman  1991 8.500,00 1.700,00 18.03.2020 14:00
15 Kilis Merkez 79 EJ 132 KAMYONET TOYOTA HILUX İl Tarım ve Orman  1991 7.000,00 1.400,00 19.03.2020 09:00
16 Kilis Merkez 79 EJ 113 OTOMOBİL RENAULT İl Tarım ve Orman  1984 4.400,00 880,00 19.03.2020 09:15
17 Kilis Merkez 16 BNR 27 OTOMOBİL FIAT PALİO 1.2 HL Paşa Otopark 2001 14.750,00 2.950,00 19.03.2020 09:30
18 Kilis Merkez 79 AD 212 OTOMOBİL TOFAŞ  4 KAPILI İl Özel İdare Otoparkı 1991 6.000,00 1.200,00 19.03.2020 09:45
19 Kilis Merkez 79 AE 707 OTOMOBİL RENAULT R 1339 TSW İl Özel İdare Otoparkı 1996 7.000,00 1.400,00 19.03.2020 10:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (2.BÖLÜM)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) MÜLKİYET DURUMU HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kilis Merkez Demirışık Köyü 325 5.000,00 Hazine-Tam Bağ İmarsız 59.300,00 15.418,00 19.03.2020 13:30
2 Kilis Merkez Demirışık Köyü 456 5.760,00 Hazine-Tam Bağ İmarsız 63.612,00 16.539,12 19.03.2020 14:00
3 Kilis Merkez Demirışık Köyü 327 2.240,00 Hazine-Tam Bağ İmarsız 36.092,00 9.383,92 19.03.2020 15:00
 
1- Yukarıda 1.Bölümde yer alan taşınırların (Taşıtlar) ve 2. Bölümde yer alan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kilis Milli Emlak Müdürlüğünce Milli Emlak Müdürü Makam odasında hizalarında gösterilen tarih ve saatte İhale Komisyonu tarafından satış ihaleleri yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                                                                                                            
a) – Geçici teminatı yatırmaları,
b) – Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
c) –  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
d) – Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada doğabilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon sorumlu değildir.
4- Taşınır ve taşınmaz satış ihalelerinde ve sonrasında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir. Araçların satış bedelleri üzerinden hesaplanacak olan KDV oranı  binek araçlar için %1, ticari taşıtlar için %18 olup, katma değer vergisi, damga vergisi, taşıtın tescil masrafları ile muayene ve sigorta masrafları alıcıya aittir. İlanda bulunan araçların yediemin otopark ücretleri İdaremize aittir. 
5 – Satışı yapılan taşınmazların talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriya kalanı en fazla iki yıl vade ile sekiz takside kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim, harçlardan müstesnadır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 
6 – İhalelere ait şartname ve diğer bilgiler Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ile https://kilis.csb.gov.tr/ adreslerinden öğrenilebileceği gibi 0348 813 99 81 nolu telefondan da bilgi alınabilir.
 İ  L  A  N     O  L  U  N  U  R   

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.