M.Yaşar Özdemir
M.Yaşar  Özdemir
smmm_79@hotmail.com
Şirket Kuruluşunda Yeni Dönem Başladı
  • 0
  • 1443
  • 05 Nisan 2018 Perşembe
  • +
  • -

Her ne kadar mesleğimizin esas konusu vergi mevzuatını takip edip, yorumlayıp uygulamak  olsa da bazen değişmeyen bir mevzuatı olan örneğin imamlık gibi bir meslek tercihi mi yapsaydım dediğim olmadı değil. Henüz 7099 sayılı yasa ile ilgili düzenlemeleri özümseyemeden merakla beklenen 7103 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Ancak bugünkü yazımızın konusu 10.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099   Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun olacaktır.

Uygulama 15/03/2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Buna göre Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş esnasında fiziki ortamda tutulacak defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacaktır. Dolayısıyla Kuruluş aşamasında noterlerin tasdik yetkisi kaldırılmıştır.  Ancak sonraki  yıllarda defterlerinin açılış , ara tasdik)ve kapanış tasdikleri nde önceki uygulama devam edecek diğer bir ifade ile NOTER’lerce gerçekleştirilecektir.
Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu’ndaki harçlardan muaf olacaktır.

Söz konusu düzenleme ile şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun S.G.K’a gönderilmesi ve böylece işyerinin ayrıca S.G.K’na başvuru yapılmadan tescil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.  iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacaktır.

SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacaktır.

Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirilmiştir.

Ayrıca Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmıştır. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecektir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu limited şirketler bakımından kaldırılmıştır. (md. 25)

Ancak idarenin ekonomik faaliyetlerin üzerindeki bürokratik yükü azaltmak gibi olumlu girişimleri yanında bazen çok basit hususlarda sorunlarla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Önceki uygulamada noter aracılığı ile yaptığımız şirket kuruluşlarında defter sayısı ile ilgili bir kısıtlama olmamaktayken,  Ticaret Sicil Memurluğunca yeni uygulamada defter yaprak sayısının 50’yi geçmemesi yönünde bir kısıtlama ile karşı karşıya kaldık. Örneğin şubeleri ile ulusal çapta faaliyet gösterecek tüzel kişiliğin tescili yapıldığını düşünelim. Açıktır ki bu tüzel kişiliğe Ticaret Sicil Memurluğunca 50 yaprak tasdik edilen defterlere  yapılan muhasebesel kayıtlar yeterli olmayacaktır. Bunun neticesinde mükellef kurum mevzuat yönünden çok ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumun yanlış bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde acilen bu konunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.