T.C. KİLİS İCRA DAİRESİ 2017/465 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KİLİS İCRA DAİRESİ 2017/465 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kilis İl, Merkez İlçe, 274 Parsel, MISIRCIK Mahalle/Köy, Defteryırtan Mevkii, Satışa konu taşınmazın kuzeyi zeytin bahçesi, batısı zeytin bahçesi doğusu tarlave güneyi arazi yolu ile çevrilidir. Taşınmazın toprak yapısı killi-kumlu, organik madde bakımından fakir, derin profilli, %3-4 eğimli, gri- kahve renkli , 2. sınıf kurutarım arazisidir.Keşif tarihinde taşınmazın üzerinde 30-40 yaşlarında bütün tarımsal işlemleri yapılmış olan verime haiz 84 adet zeytin ağacının dikili olduğu ve zeytin tarımı yapıldığı bildirilmiştir.Taşınmazın üzerinde ki bitki örtüsü, toprak yapısı, verim durumu, mekanizasyona uyğunluğu, ulaşım yollarına yakınlığı ve bölgenin rayiç bedelleri göz önüne alındığında 1 m² tarla bedelinin 8.500 TL, üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının bir ağaç bedelinin 500 TL olarak hesaplandığı bildirilmiş, taşınmazın toplam değeri 144.000,00 TL’dir.
Adresi Mısırcık Köyü Defteryırtan Mevkii 274 ParselKilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü 12.000 m2Arsa Payı Tam
İmar Durumu Yok Kıymeti 168.000,00 TL
KDV Oranı %18 Kaydındaki Şerhler : kaydı gibi
1. Satış Günü 15/12/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü 18/01/2022 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri : KİLİS ADLİYESİ 1 KAT TOPLANTI VE MUZAYEDE SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/465 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.