T.C. KİLİS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KİLİS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kilis İli, Merkez İlçesi, Deveciler mahallesi 2982 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz Hüseyin Rahmi Gürpınar caddei üzerinde 34 – 34/A kapı mumaralı 2 katlı kargir olarak yapılmış Avlulu meskendir. Okul, Ticaret ve sosyal sesis alanlarına yakın mesafde Murtaza Caddesine yaklaşık 140 m, Kilis Valiliğine yaklaşık 450 m, mesafede ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Zemin kat ayrı 1. kat ayrı şekilde mesken olarak kullanılmaktadır, taşınmazın içi sıvalı boyalı, kapı ve pencereleri takılı yaklaşık 45-50 yıllıktır.
Adresi Kilis Merkez Deveciler Mahallesi
Yüzölçümü 170,83 m2
İmar Durumu İmar planında bitişik nizam 5 katlı ticaret+ konut alanıdır.
Kıymeti 295.630,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 13/12/2021 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü 07/01/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : Kilis Adliyesi Müzayede Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kilis İli, Merkez İlçesi, Ebulüle mahallesi 3177 Ada, 58 Parselde kayıtlı taşınmaz %1-2 eğimli toprak yapısı killi tınlı , içerisinde tarımsal üretim amaçlı kuruda kabak ve acur yetiştiriciliği yapılan kadastral yolu bulunan tarladır.
Adresi Kilis İli Merkez İlçesi Ebülüle Mahallesi
Yüzölçümü 5.901,01 m2
İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti 295.050,50 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 13/12/2021 günü 14:20 – 14:30 arası
2. Satış Günü 07/01/2022 günü 14:20 – 14:30 arası
Satış Yeri : Kilis Adliyesi Müzayede Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kilis İli, Merkez İlçesi, Kuzuini köyü 129 Ada, 112 Parselde kayıtlı taşınmaz %4-5 eğimli, toprak yapısı kumlu, tınlı ve alkalli olup içerisinde 60-70 yaşlarında zeytin ağacı olan kadastal yolu bulunmayan zeytinliktir.
Adresi Kilis İli Merkez İlçesi Kuzuini Köyü
Yüzölçümü 17.220,76 m2
İmar Durumu Belediye sınırları, mücavir alan sınırları ve imar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti 430.519,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 13/12/2021 günü 14:40 – 14:50 arası
2. Satış Günü 07/01/2022 günü 14:40 – 14:50 arası
Satış Yeri : Kilis Adliyesi Müzayede Salonu
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kilis İli, Merkez İlçesi, Mücahitler mahallesi 801 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmaz tapu kayıtlarında her ne kadar zeytinlik vasfında görünse de imar planı içerisinde olup,Kesmelik caddesinin yaklaşık 130 m kuzeyindedir. yakın çevresinde kısmen yapılaştığı,mevcut hali ile halen zeytinlik olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz okul, sosyal tesis ve ticaret alanlarına yakın mesafede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Eyüp Göçeimam Anadolu İmam Hatip lisesine yaklaşık 700 m, Kilis Asri Mezarlığına yaklaşık 1,2 km, KilisAdliyesine yaklaşık 2 km, Kilis Valiliğine 1,6 km mesafededir.
Adresi Kilis İli Merkez İlçesi Mücahitler Mahallesi
Yüzölçümü 2.674,54 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : İmar planında bir kısmı ayrık nizam 3 katlı konut alanı Emsal: 0,90, Taks 0,30 ve bir kısmı yoldur.
Kıymeti 534.908,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 13/12/2021 günü 15:00 – 15:10 arası
2. Satış Günü 07/01/2022 günü 15:00 – 15:10 arası
Satış Yeri : Kilis Adliyesi Müzayede Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.