TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C

KİLİS

İCRA DAİRESİ

2012/413 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN  Özellikleri           : Kilis İl, Merkez  İlçe, TEKYE Mahalle, 860 Ada, 54 Parsel, Birinci Kat 76 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz toplam inşaat alanı yaklaşık 13,00 m² dir.  Taşınmazın tabanı yapılı duvarları sıvalı boyalıdır. Dış cephesi demir doğrama camekandır. Yapı yaklaşık 30-40 yıllık olup yapının eksiklik ve yıpranma payı % 30 dur. Taşınmaz konum olarak Cumhuriyet Caddesi, Süt Kasteli Caddesi, Paşa Hamamı Caddesi üzerinde olup üç cadde ile de bağlantılıdır. Bu bölgede yapılar genel olarak dükkan olarak planlanmakta olup küçük esnaflara hizmet vermektedir. Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 30m mesafededir. Bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi:  Tekke Mah. Cumhuriyet cad. Renk Pasajı Kat:1 No:76 Merkez/KİLİS

Yüzölçümü: 13,00 m2

Arsa Payı: 4/777

İmar Durumu: Bitişik nizam 5 katlı ticaret alanıdır.

Kıymeti: 35.025,51 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : 1-Yönetim planı.

                                     2-AT 2. Derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.

  • 3402 sayılı Kanunun ek-1 inci maddesi uygulamasına tabidir.
  1. Satış Günü: 08/04/2020 günü 11:00-11:10 arası

2.Satış Günü: 05/05/2020  günü 11:00-11:10 arası

Satış Yeri: Kilis Adliyesi Müzayede salonu Merkez/ Kilis

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kilis İl, Merkez  İlçe, TEKKE  Mahelle 860 Ada, 54 Parsel, Birinci kat 77 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz toplam inşaat alanı yaklaşık 20,00 m² dir. Taşınmazın tabanı yapılı duvarları sıvalı boyalıdır. Dış cephesi demir doğrama camekandır. Yapı yaklaşık 30-40 yıllık olup yapının eksiklik ve yıpranma payı %30 dur. Taşınmaz konum olarak Cumhuriyet cad., Süt Kasteli cad., Paşa hamamı cad. üzerinde olup üç cadde ile de bağlantılıdır. Taşınmazın yer aldığı bölgede ticaret yoğun olduğu şehir merkezi içerisindedir. Bu bölgede yapılar genel olarak dükkan olarak planlanmakta olup küçük esnaflara hizmet vermektedir. Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 30 m mesafededir. Bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

 

Adresi:  Tekye Mah. Cumhuriyet Cad. Renk Pasajı Kat:1 No:77  Merkez/KİLİS

Yüzölçümü: 20,00 m2

Arsa Payı: 7/777

İmar Durumu: Bitişik nizam 5 katlı ticaret alanıdır.

Kıymeti: 58.965,40 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 1-Yönetim Planı.

2-AT 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.

3-3202 Sayılı Kanunun ek-1 inci maddesi uygulamasına tabidir.

  1. Satış Günü: 08/04/2020 günü 11.15 – 11:25 arası

2.Satış Günü: 05/05/2020 günü 11:15 – 11:25 arası

Satış Yeri: Kilis Adliyesi Müzayede salonu Merkez/ Kilis

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kilis İl, Merkez  İlçe, TEKYE  Mahalle 860 Ada, 54 Parsel, Birinci  kat 79 nolu Nolu Bağımsız Bölüm aşınmaz toplam inşaat alanı yaklaşık 20,00’dir .Taşınmazın tabanı yapılı duvarları sıvalı boyalıdır. Dış cephesi demir doğrama camekanıdır. Yapı yaklaşık 30-40 yıllık olup yapının eksiklik ve yıpranma payı %30`dur.  Taşınmaz konum olarak Cumhuriyet cad., Süt Kasteli cad., Paşa hamamı cad. üzerinde olup üç cadde ile de bağlantılıdır. Taşınmazın yer aldığı bölgede ticaret yoğun olduğu şehir merkezi içerisindedir. Bu bölgede yapılar genel olarak dükkan olarak planlanmakta olup küçük esnaflara hizmet vermektedir. Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 30 m mesafededir. Bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

 

Adresi:  Tekye Mah. Cumhuriyet Cad. Renk Pasajı Kat:1 No:79  Merkez/KİLİS

Yüzölçümü: 20 m2

Arsa Payı: 7/777

İmar Durumu: Bitişik nizam 5 katlı ticaret alanıdır.

Kıymeti: 58.965,40 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 1-Yönetim Planı.

2-AT 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.

3-3202 Sayılı Kanunun ek-1 inci maddesi uygulamasına tabidir.

  1. Satış Günü: 08/04/2020 günü 11:30-11:40 arası

2.Satış Günü:05/05/2020 günü 11:30-11:40 arası

Satış Yeri: Kilis Adliyesi Müzayede salonu Merkez/ Kilis

 

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kilis İl, Merkez  İlçe, TEKYE  Mahalle 860 Ada, 54 Parsel, Birinci  kat 78 Nolu Bağımsız Bölüm aşınmaz toplam inşaat alanı yaklaşık 17,00 m² dir. Taşınmazın tabanı yapılı duvarları sıvalı boyalıdır. Dış cephesi demir doğrama camekanıdır. Yapı yaklaşık 30-40 yıllık olup yapının eksiklik ve yıpranma payı %30`dur.  Taşınmaz konum olarak Cumhuriyet cad., Süt Kasteli cad., Paşa hamamı cad. üzerinde olup üç cadde ile de bağlantılıdır. Taşınmazın yer aldığı bölgede ticaret yoğun olduğu şehir merkezi içerisindedir. Bu bölgede yapılar genel olarak dükkan olarak planlanmakta olup küçük esnaflara hizmet vermektedir. Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 30 m mesafededir. Bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

 

Adresi:  Tekye Mah. Cumhuriyet Cad. Renk Pasajı Kat:1 No:78  Merkez/KİLİS

Yüzölçümü: 17,00 m2

Arsa Payı: 6/777

İmar Durum: Bitişik nizam 5 katlı ticaret alanıdır.

Kıymeti: 50.420,77 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: 1-Yönetim Planı.

2-AT 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.

3-3202 Sayılı Kanunun ek-1 inci maddesi uygulamasına tabidir.

  1. Satış Günü: 08/04/2020 günü 11:45-11:55 arası

2.Satış Günü:05/05/2020 günü 11:45-11.55 arası

Satış Yeri: Kilis Adliyesi Müzayede salonu Merkez/ Kilis

 

Satış şartları:

1-İhale açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmanın 20 gün öncesinden, arttırma tarihinde önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerinin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin  para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(*) bu gayri menkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca teminat faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/413 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/11/2019

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.