Mustafa Korkmaz
Mustafa  Korkmaz
mustafakorkmazbuhari@hotmail.com
ZİRAAT ODALARININ TARIM DESTEKLEMELERİNDEN ALDIĞI HARÇ
  • 0
  • 547
  • 28 Mayıs 2018 Pazartesi
  • +
  • -

Sevgili okuyucularım: 6964 sayılı yasada ziraat odalarının görevleri sayılmış ve esas amacının çiftçilerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak olduğu belirtilmiştir.
Hepinizim malumudur ki, devletimiz çiftçilerimize gelir desteği adı altında bir ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler çok çeşitli kategorilerde olduğundan, ben bir dengesizliği sizinle paylaşmak istedim.
2017 yılında devlet çiftçilerimize dekar başı 13 TL ödeme yaptı. Bu ödemelerden il tarım müdürlüğü 5 veya 10 TL gibi dosya masrafı olarak bir para almaktadır.
Ziraat odaları ise arazinin miktarını dikkate almadan en az 35 TL bir harç aldı. Bu sene ise bu harcın 41 TL olduğu belirtilmektedir.
Miktar bakımından büyük arazi sahipleri bu ödemeleri yapmaktadır, Çünkü alacağı destek miktarı memnun edici olmaktadır. Benim parmak basmak istediğim ise küçük miktarda arazisi olan çiftçilerimizin ödediği miktardır.
Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum.
Bir çiftçimizin 6 dekar(6000m2) bir zeytin bahçesinin olduğunu varsayalım, geçen yılki destekleme miktarına göre bu çiftçimiz dekar başı13 TL hesabı ile toplamda 78 TL bir destek alacaktır.
78 TL destek alan bir çiftçi bunun 41 TL sini ziraat odasına harç olarak yatıracak, ayrıca il tarım müdürlüklerine de 5 veya 10 TL dosya parası verecektir. Desteklemeden çiftçimizin eline kalan miktar ise Bir yıl sonra almak kaydı ile 27 TLdir.
Bu durumu sizlerin ve yetkililerin takdirine sunuyorum. Bu verdiğim bilgilerde bir yanlışlık var ise ilgililerin açıklamalarını da aynı şekilde yayınlayacağım.
Ülkemizde arazi toplulaştırılması yapılmadığı için 10 dekarın altında arazi sahibi çiftçilerimizin sayısı çok fazla olup il tarım müdürlüklerinden ufak çiftçi sayısı çıkartılabilir ve bu verilen desteklerden 10 dekarın altıda arazisi olan çiftçilerimizin ne kadar pay almış olduğu, Buna karşılık bu desteklerden ziraat odasının ne kadar pay almış olduğu kamu oyuna açıklanmalıdır.
Yaptığım araştırmada bu konuda yapılan itirazların Mahkeme’ce reddedildiğin den bahsedilmektedir.
Bu konu adli makamlara tam olarak izah edilebilse saygıdeğer yargıçlarımızın bu konu ile ilgili bir tavzih kararı vereceklerinden şüphem yoktur. Aslında bu konudaki dengesizliği bizzat ziraat odalarının gündeme getirmesi ve mahkemelerden küçük çiftçi lehine tavzih kararı istemeleri erdemli bir davranış olur.
Bazı vatandaşlarla yaptığım sohbetlerde destekleme için başvurmayacaklarını, Ancak bazı işlemlerde çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi istenildiğinden, mecburen başvurmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir.
Küçük miktarda arazisi olan çiftçilerimiz adına:
Büyük sek miktarda alınan ziraat odası payınınım, hakkaniyete uygun hale getirilmesi için ilgili ve yetkililerden gerekli girişimlerde bulunmalarını talep ediyorum.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

× Kilisin Sesi' ne hoş geldiniz.